Inleiding Privacy statement Blue 42

Blue 42 neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandacht door te nemen.Voor vragen kun je altijd contact op nemen met info@sportbase.com.

Wie is Blue 42?

Blue 42 is een vennootschap onder firma, kantoorhoudende te Waanderweg 52 7812 HZ Emmen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61664243.

Blue 42 is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Blue 42 de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Blue 42 jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Blue 42 persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Blue 42 voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Blue 42 worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiele administratie

Doeleinde:

Gegevens:

Grondslag:

Bewaartermijn:

Beheer van bestellingen

NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres,Telefoonnummer, Betalingsgegevens

Ondubbelzinnige toestemming

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Gegevens:

Grondslag:

Bewaartermijn:

Afhandelen klachten

Naam, E-mailadres, Accountnummer, Telefoonnummer, Bestellingsnummer, Inhoud van de klacht

Ondubbelzinnige toestemming

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Gegevens:

Grondslag:

Bewaartermijn:

Financiële administratie

Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Ondubbelzinnige toestemming

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Gegevens:

Grondslag:

Bewaartermijn:

Facturatie

Bedrijfsnaam, Factuuradres, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer, Telefoonnummer,
E-mailadres

Ondubbelzinnige toestemming

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Gegevens:

Grondslag:

Bewaartermijn:

CRM

Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media, Telefoonnummer

Ondubbelzinnige toestemming

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde:

Gegevens:

Grondslag:

Bewaartermijn:

Dienstverlening

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Ondubbelzinnige toestemming

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Marketing

 

 

Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Bewaartermijn:

Direct marketing
Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer
Ondubbelzinnige toestemming
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Bewaartermijn:

Affiliate marketing
Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product
Ondubbelzinnige toestemming
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Bewaartermijn: 

Retargeting
Surfgedrag, E-mailadres
Ondubbelzinnige toestemming
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Bewaartermijn:

Social marketing
Social media-account
Ondubbelzinnige toestemming
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Bewaartermijn: 

Behavioural targeting
Surfgedrag
Ondubbelzinnige toestemming
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde:
Gegevens:

Grondslag:
Bewaartermijn:

Loyaliteitsprogramma
User ID / Gebruikersnaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Bestelgeschiedenis, Naam, Post/factuuradres

Ondubbelzinnige toestemming
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

 

Website

 

Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Bewaartermijn: 

Website analytics
Surfgedrag, Locatie
Ondubbelzinnige toestemming
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Bewaartermijn: 

A/B testing
Surfgedrag
Ondubbelzinnige toestemming
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Bewaartermijn: 

Account aanbieden
Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord
Ondubbelzinnige toestemming
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Bewaartermijn: 

Plaatsen van berichten of reviews
User ID, Naam, Inhoud van het bericht
Ondubbelzinnige toestemming
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Bewaartermijn: 

Chatfunctie
User ID, E-mailadres, Naam, Inhoud van het chatbericht
Ondubbelzinnige toestemming
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

 

Onderzoek &
Ontwikkeling

 

Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Bewaartermijn: 

Marktonderzoek
Gewoonten, Levensstijl, Surfgedrag
Ondubbelzinnige toestemming
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Google Analytics
Onze websites maken gebruik van Google Analytics. Zo houden wij bij op welke manier u onze website bezoekt, hoe vaak en hoe lang u bepaalde pagina’s bezoekt en wat uw klik- en surfgedrag is. Wij hebben met Google een bewerkersovereenkomst afgesloten.  Google Analytics is privacyvriendelijk ingesteld. De gegevens worden 26 maanden bewaard, voordat deze automatisch worden verwijderd van de servers van Analytics. De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld en IP-adressen zijn geanonimiseerd.

De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleidvan Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s:  Google Cloud en de GDPR en wat Google doet op het gebied van databescherming.

Youtube
Wij plaatsen Youtube filmpjes op onze webshops voor bijvoorbeeld extra uitleg over producten en voorbeelden van hersteltrainingen. De Youtube filmpjes op onze site hebben een extra “No-cookie code” mee gekregen zodat zij geen cookies plaatsen.

Hosting
Onze website draait op een server. Die beheren wij niet zelf. Hier hebben wij een professioneel bedrijf voor ingeschakeld, namelijk Spothost (https://www.spothost.nl)

Wordfence
Beveligingssoftware en firewall voor onze website. IP adres en geografische gegevens worden gescand ivm de veiligheid.

Onze websites zijn beveiligd via een SSL-verbinding. Je hoeft hier zelf niets voor te doen. Je kunt dit zien aan het groenslotje in de url. Al onze sites hebben daarom een SSL-certificaat.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Blue 42 heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten? 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Blue 42 over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzage verzoeken die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Blue42. Je kunt verzoeken dat Blue42 je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Blue 42 de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Blue 42 of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Blue 42 te verkrijgen. Blue 42 zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Blue 42 je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Blue 42

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@blue42.nl. Blue 42 zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Blue 42 een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Blue 42 je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Blue42

Het kan zijn dat Blue 42 verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde land of internationale organisatie

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Blue 42 gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Blue42 gebruik maken van de het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Blue 42 aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Blue 42 ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Blue 42 worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Blue 42 worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit PrivacyStatement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Blue 42 je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@sportbase.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Blue 42 jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@sportbase.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.